Технические характеристики

Характеристика Значение
Rmax, Ом 50
P, Вт при Т=+25°C 1
Диэл.прочность, 800
Бренд Caddock
Размер А, мм 10,16±1,52
Размер В, мм 3,56±0,76
Размер С, мм 0,64±0,05