Технические характеристики

Характеристика Значение
Rmax, Ом 50
P, Вт при Т=+25°C 2
Диэл.прочность, 1000
Бренд Caddock
Размер А, мм 12,19±1,52
Размер В, мм 5,84±0,76
Размер С, мм 1,02±0,05