Технические характеристики

Характеристика Значение
Rmax, Ом 50
P, Вт при Т=+25°C 3
Диэл.прочность, 1000
Бренд Caddock
Размер А, мм 14,48±1,52
Размер В, мм 7,62±0,76
Размер С, мм 1,02±0,05