Технические характеристики

Характеристика Значение
Rmax, Ом 50
P, Вт при Т=+25°C 6
Диэл.прочность, 1000
Бренд Caddock
Размер А, мм 23,11±1,52
Размер В, мм 8,89±0,76
Размер С, мм 1,02±0,05