Технические характеристики

Характеристика Значение
Rmin, Ом 20
Rmax, Ом 10000000
P, Вт при Т=+25°C 2
P, Вт при Т=+125°C 1
Диэл. прочность 800
Vmax, В 1000
Бренд Caddock
Размер А, мм 10,16±1,52
Размер В, мм 3,56±0,76
Размер С,мм 0,64±0,05