Технические характеристики

Характеристика Значение
Rmin, Ом 45
Rmax, Ом 10000000
P, Вт при Т=+25°C 3
P, Вт при Т=+125°C 1
Диэл. прочность 800
Vmax, В 1000
Бренд Caddock
Размер А, мм 14,61±1,27
Размер В, мм 4,19±0,76
Размер С,мм 0,81±0,05