Технические характеристики

Характеристика Значение
Rmin, Ом 20
Rmax, Ом 4000000
P, Вт при Т=+25°C 3
P, Вт при Т=+125°C 1
Диэл. прочность 800
Vmax, В 1000
Бренд Caddock
Размер А, мм 12,19±1,52
Размер В, мм 5,84±0,76
Размер С,мм 1,02±0,05