Технические характеристики

Характеристика Значение
Rmin, Ом 45
Rmax, Ом 15000000
P, Вт при Т=+25°C 4
P, Вт при Т=+125°C 2
Диэл. прочность 1000
Vmax, В 2000
Бренд Caddock
Размер А, мм 24,13±1,52
Размер В, мм 5,84±0,76
Размер С,мм 1,02±0,05