Технические характеристики

Характеристика Значение
Rmin, Ом 20
Rmax, Ом 6000000
P, Вт при Т=+25°C 4
P, Вт при Т=+125°C 2
Диэл. прочность 800
Vmax, В 1000
Бренд Caddock
Размер А, мм 14,48±1,52
Размер В, мм 7,62±0,76
Размер С,мм 1,02±0,05