Технические характеристики

Характеристика Значение
Rmin, Ом 45
Rmax, Ом 8000000
P, Вт при Т=+25°C 8
P, Вт при Т=+125°C 4
Диэл. прочность 1000
Vmax, В 2000
Бренд Caddock
Размер А, мм 23,11±1,52
Размер В, мм 8,89±1,02
Размер С,мм 1,02±0,05