Технические характеристики

Характеристика Значение
Rmin, Ом 45
Rmax, Ом 20000000
P, Вт при Т=+25°C 10
P, Вт при Т=+125°C 6
Диэл. прочность 1000
Vmax, В 4500
Бренд Caddock
Размер А, мм 31,75±1,78
Размер В, мм 8,89±1,02
Размер С,мм 1,02±0,05