Технические характеристики

Характеристика Значение
Rmin, Ом 50
Rmax, Ом 1000000
P, Вт при Т=+25°C 15
P, Вт при Т=+125°C 9
Диэл. прочность 1000
Бренд Caddock
Размер А, мм 50,80±2,03
Размер В, мм 8,89±1,02
Размер С,мм 1,02±0,05