Технические характеристики

Характеристика Значение
Rmin, Ом 100
Rmax, Ом 1500000
P, Вт при Т=+25°C 22
P, Вт при Т=+125°C 13
Диэл. прочность 1000
Бренд Caddock
Размер А, мм 76,20±2,29
Размер В, мм 8,89±1,02
Размер С,мм 1,02±0,05